Afscheid Guus Caspers

Ruim 30 jaar (!) was dhr Guus Caspers voorzitter van de wijkvereniging. Als dank voor zijn jarenlange inzet is hij als eerste tot erelid benoemd. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet!

Paasfeest groot succes!

Woensdag 17 april hadden zo’n 80 kinderen dikke pret tijdens het paasfeest. Dit keer gingen ze actief klimmen en klauteren bij Bootcamp Noordwijk. Er viel een enkele druppel regen, maar dat kon de pret niet drukken!