Over ons

Bestuur

Voorzitter
Dhr Freek Roelandse
Willem van Beelenstraat 17
2202 XE Noordwijk
0713612427 / 0642537440
freek.roelandse@planet.nl

Secretaris
Dhr Max Ohlenschlager
Hendrik Vinkhof 35
2202 XJ Noordwijk
0624865800
maxohlenschlager@gmail.com

Penningmeester
Dhr Jochem Blokker
Bomstraat 16
2202 GH Noordwijk
0620615433
info@haveanicestay.nl

Algemeen Bestuurslid
Mevr Corrie van Os
Jan van Henegouwenweg 74
2202 HZ Noordwijk
0644112501
noordnoortuk@gmail.com

Algemeen Bestuurslid
Mevr. Margret Plug
Schapedel 12
2202 VC Noordwijk
Telefoon: 0713611316
margretplug@gmail.com

Algemeen Bestuurslid
Mevr. Thea de Ridder
L. Hellenberghof 19
2202 XS Noordwijk
0713611624
thea.deridder@ziggo.nl

Eigen locatie

We beschikken over een eigen locatie. We zijn gehuisvest op de 1e etage van het DPO gebouw aan de Hoogwakerbosstraat 12 (naast de Noordwijkse School).


Algemene Ledenvergadering

Hieronder kunt u de notulen van de jaarlijkse ledenvergadering downloaden


Statuten

De wijkvereniging is in 1984 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40446983. Hiermee is het de oudste wijkvereniging van Noordwijk. Klik hieronder om de statuten te bekijken.


Contributie

De activiteiten die de wijkvereniging organiseert wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door de contributie van de leden. Noord Noortuk telt ruim 300 leden en is daarmee de grootste wijkvereniging van Noordwijk.

Ieder lid betaalt jaarlijks een contributie van 10 euro. Leden (gezinnen) van 65 jaar of ouder betalen slechts 5 euro.

U ontvangt geen acceptgiro, de contributie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer:
NL68INGB0008250101 t.n.v. Wijkvereniging Duinpark.

Let op: vermeld u bij de omschrijving uw adres.

Betaalt u liever contant? Dan kunt u dit overdragen tijdens een van de activiteiten of overhandigen aan de penningmeester dhr Jochem Blokker

Volg ons op Facebook & Instagram