Over ons

Bestuur

Voorzitter
Max Ohlenschlager
Hendrik Vinkhof 35
2202 XJ Noordwijk
maxohlenschlager@gmail.com

Secretaris
Anita van Klaveren
Hoogwakerbosstraat 33
2202 ST Noordwijk
anitavanklaveren@hotmail.com

Penningmeester
Jose Wehkamp
Hendrik Vinkhof 31
2202 XJ Noordwijk
noordnoortukactiviteiten@gmail.com

Algemeen Bestuurslid
Mevr. Margret Plug
Schapedel 12
2202 VC Noordwijk
Telefoon: 0713611316
margretplug@gmail.com

Eigen locatie

We beschikken over een eigen locatie. We zijn gehuisvest op de 1e etage van het DPO gebouw aan de Hoogwakerbosstraat 12 (naast de Noordwijkse School).


Algemene Ledenvergadering

Hieronder kunt u de notulen van de jaarlijkse ledenvergadering downloaden


Statuten

De wijkvereniging is in 1984 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40446983. Hiermee is het de oudste wijkvereniging van Noordwijk. Klik hieronder om de statuten te bekijken.


Contributie

De activiteiten die de wijkvereniging organiseert wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door de contributie van de leden. Noord Noortuk telt ruim 300 leden en is daarmee de grootste wijkvereniging van Noordwijk.

Ieder lid betaalt jaarlijks een contributie van 10 euro. Leden (gezinnen) van 65 jaar of ouder betalen slechts 5 euro.

U ontvangt geen acceptgiro, de contributie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer:
NL68INGB0008250101 t.n.v. Wijkvereniging Duinpark.

Let op: vermeld u bij de omschrijving uw adres.

Betaalt u liever contant? Dan kunt u dit overdragen tijdens een van de activiteiten of overhandigen aan de penningmeester.

Volg ons op Facebook & Instagram