Afscheid Guus Caspers

Ruim 30 jaar (!) was dhr Guus Caspers voorzitter van de wijkvereniging. Als dank voor zijn jarenlange inzet is hij als eerste tot erelid benoemd. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet!

Volg ons op Facebook & Instagram