Handig

Verbeter de buurt

Losse stoeptegel?
Overmatig zwerfvuil?
Fietswrak in de bosjes?

Dit soort problemen kunnen heel eenvoudig gefixed worden met Fixi.

Bezoek de site www.fixi.nl of download de fixi app.


Burgernet

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven. Vrijwel alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten bij Burgernet. Ook Noordwijk doet er aan mee.

Hoe werkt Burgernet?

De politie kan een Burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak,
beroving of vermissing van een persoon. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een
spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon, of een voertuig.
Deelnemers kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de politiemeldkamer, via het gratis
Burgernetnummer 0800-0011. Die informatie wordt direct doorgegeven aan politie in de
buurt. Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht over het resultaat van de Burgernetactie.

Aanmelden: www.burgernet.nl


Beste hondeneigenaars

Nederland telt 1,8 miljoen honden die jaarlijks 145 miljoen kilo poep produceren.
Hondenpoep op straat is ergernis no. 1 in Nederland. Natuurlijk doet iedere hondeneigenaar
zijn of haar best om de hond zijn behoefte op een uitlaatstrook te laten doen en geen overlast
te veroorzaken, maar soms gaat het toch mis en doet de hond zijn behoefte op een plaats waar
het niet hoort.

Zorg er daarom voor dat u altijd hondenpoepzakjes bij u heeft om de viezigheid
op te ruimen, want ook u trapt niet graag in een hondendrol. Wist u trouwens dat u verplicht
hondenpoepzakjes bij moet hebben als u de hond uitlaat ? De boete bij niet opruimen bedraagt in Noordwijk € 90,–. Iedere honden eigenaar krijgt jaarlijks van de gemeente bericht
waar hij/zij gratis een voorraad zakjes op kan halen.


Verkeersveiligheid Duinpark

De wijk Duinpark is ingericht als woonerf zonder trottoirs. In een woonerf mag niet sneller
dan 15 kilometer per uur worden gereden. Tot 2013 werd de maximumsnelheid in het RVV
omschreven als stapvoets. De Hoge Raad heeft bepaald dat dit een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur inhoudt.

In de wijk zijn (flauwe) verkeersdrempels aanwezig en verspringende groenvoorzieningen. De
bedoeling is om de snelheid van het verkeer te begrenzen. Helaas wordt er echter vaak te hard
gereden in de wijk.

Dit heeft al enkele malen tot bijna ongelukken geleid, met name met
spelende kinderen. Voetgangers hebben absolute voorrang in een woonerf ! Wij hebben al
eerder de gemeente gevraagd om méér en hogere verkeersdrempels, helaas zonder resultaat.

Hierbij het dringende verzoek aan automobilisten om uw snelheid te matigen. U mag ook
overtreders er op aanspreken

Volg ons op Facebook & Instagram