Lief en Leed straat

Welzijn Noordwijk gaat dit jaar aan de slag met het uitrollen van zogenaamde Lief & Leed straten. Hiervoor zijn wij op zoek naar betrokken buurtbewoners, zogenaamde ‘gangmakers’, mensen die van nature al meer betrokken zijn bij het lief en leed van de buren in hun straat of buurt.

Wat is een Lief & Leed straat
In een Lief & Leed straat besteden bewoners extra aandacht aan een buur als dat nodig is. Bij iedere Lief & Leed straat die ontstaat hoort een Lief & Leedpotje met daarin een bedrag van €75. Dit bedrag kan gedurende een jaar worden gebruikt om aandacht te besteden aan het persoonlijk lief en leed in de straat. Denk bijvoorbeeld aan een reep chocola, een klein presentje voor een mantelzorger of een leuk kaartje bij een verjaardag of jubileum. Kortom: het Lief & Leedpotje zorgt dat buren zich gezien, gewaardeerd en gesteund voelen. Buren krijgen meer oog voor elkaar en helpen sneller een handje.
 
Ik kom graag in contact met enthousiaste wijkbewoners die wel oren hebben naar het realiseren van een Lief & Leed straat met bijbehorend Lief & Leed potje. Kent u ze? Maak ze dan a.u.b. attent op deze informatie. Mensen kunnen vrijblijvend contact opnemen met mij, Roy van Schie via roy.vanschie@welzijnnoordwijk.nl of 06-36153623 als ze meer willen weten over het Lief & Leed concept. 
Volg ons op Facebook & Instagram